Heedo - Vilkår, betingelser og Persondatapolitik

1 Vilkår, Betingelser og Persondatapolitik
1 Generelt Brugerbetingelserne gælder for alle Heedos tjenester (Web og App). Ved at benytte Heedos tjenester accepterer du brugerbetingelserne.
1a Heedo (Heedo.dk) er en online forbrugerservice, der ejes og drives af PulsStar ApS, CVR nr. 37368776, Dyvigvej 15, Holm, 6430 Nordborg, Danmark.
1b Brugerbetingelserne gælder for alle Heedos tjenester, herunder såvel webtjenesten Heedo (herefter benævnt ”Web”) som Heedos app (herefter benævnt ”App”) (samlet betegnet ”Service”).
1c Det er en betingelse for brugen af Heedos Service, at du accepterer brugerbetingelserne. Hvis ikke du kan acceptere Heedos betingelsser skal du stoppe med at anvende Heedos Service.
1e For information om, hvorledes Heedo behandler dine personoplysninger, henvises til Heedos persondatapolitik (se punkt 10).
2. Oprettelse af profil Din brugerprofil er personlig. Din adgangskode er personlig og fortrolig.
2a For at anvende Heedo mere end 4 gange skal du oprette en profil. Oprettelse af en profil kræver, at du angiver din e-mailadresse samt en adgangskode. Den profil, du opretter, er til din egen personlige brug.
2c Ved oprettelse af en profil hos Heedo skal du indtaste en personlig adgangskode, som til enhver tid skal behandles fortroligt. Du må aldrig gøre din adgangskode tilgængelig for andre.
3 Sikkerhed
3a Vores sikkerhed Heedo opfylder strenge sikkerhedskrav. Heedo overholder til enhver tid minimum følgende sikkerhedskrav: Alle dine data, der kommunikeres frem og tilbage imellem Heedo og din enhed, er krypteret. Det er derfor ikke muligt for udefrakommende at tilgå indholdet af datastrømmen imellem dig og Heedo. Heedos personale tilgår aldrig dine specifikke transaktionsoplysninger uden dit samtykke. Dette kan fx være, hvis du har brug for support. Kun enkelte autoriserede medarbejdere hos Heedo har til brug for sikring af datakvalitet og fejlfinding adgang til produktionsdata uden samtykke. Alle medarbejdere i Heedo baggrundstjekkes før ansættelse. Heedo tager løbende back-up af alle data i Heedo. Heedo anvender logning og registrerer bl.a., fra hvilke ip-adresser din profil tilgås, ligesom vi registrerer eventuelle fejlslagne forsøg på at logge på din profil. Heedo anvender tredjeparts scanning af Heedos Service. Heedo anvender et eksternt sikkerhedsfirma, som dagligt scanner Heedos Service for eventuelle brister i sikkerheden. Hvis sikkerhedsfirmaet finder alvorlige sikkerhedsbrister, vil Heedo blive gjort opmærksom på disse og efterfølgende have en kort udbedringstid.
3b Din sikkerhed Du bør have høj sikkerhed, når du bruger Heedo. Hvis du oplever eller mistænker misbrug, skal du straks kontakte Heedo, fx på support@Heedo.dk.
3ba Du er selv ansvarlig for hemmeligholdelse af din adgangskode. I tilfælde af misbrug eller mistanke om misbrug af din adgangskode skal du straks meddele Heedo herom ved at rette henvendelse til ovenstående adresse eller kontakte os på support@Heedo.dk. Hvis Heedo mistænker misbrug af din profil, kan vi altid spærre din profil. Heedo er i disse situationer uden ansvar over for dig eller tredjemand.
3bb Heedo anbefaler, at du som bruger opretholder en høj sikkerhedsstandard. Du bør: Sørge for, at din adgangskode altid er tilpas sikker. Herunder bør koden indeholde specialtegn. Altid sørge for at logge ud, når du er færdig med at bruge Heedos Web, særligt hvis du har anvendt en offentlig computer. Oprette en PIN-kode til App, og om muligt anvende ’touch-ID’ (fingeraftryksgenkendelse). Du bør aldrig give andre adgang til din kode.
4. Kommunikation mellem Heedo og bruger.
4a Nødvendige henvendelser Heedo kan løbende orientere dig om vigtige informationer.
4aa Heedo kan løbende orientere dig om vigtige informationer fx om ændringer af disse betingelser via den e-mailadresse, du angiver i forbindelse med oprettelse af din profil og/eller via push-beskeder i App.
4b Frivillige henvendelser Du kan selv vælge, om du vil have forskellige andre henvendelser fra Heedo.
4ba Du kan i App og på Web til- og fravælge, hvilke typer af frivillige henvendelser du ønsker at modtage fra Heedo. Heedos henvendelser kan være baseret på oplysninger om dit forbrug. Du kan se mere om, hvordan Heedo håndterer dine persondata i Heedos persondatapolitik.
4bb Heedo sender dig løbende beskeder omkring din økonomi, medmindre du fravælger dette. Sådanne beskeder kan være forbrugsoversigter, status vedrørende dine forbrugsmål og lignende.
4bc Med dit samtykke kan Heedo sende nyhedsbreve, orienteringer om nye funktioner og andet materiale vedrørende Heedo til din e-mailadresse og/eller via push-beskeder i App.
4bd Med dit samtykke kan Heedo i App sende dig oplysninger om særlige tilbud, som Heedo kan give sine brugere mulighed for at anvende. Sådanne tilbud kan være baseret på oplysninger om dit forbrug. Se Heedos persondatapolitik.
5. Rettigheder Heedo ejer alle rettigheder til sin hjemmeside og App og alt materiale i disse. Dine oplysninger tilhører dig, men Heedo kan bruge dem for at levere sine ydelser til dig. Du får lov til at bruge Web og/eller App. Du må gerne kopiere og vise materiale fra Heedo, hvis du oplyser, at det er fra Heedo.
5a Heedo har samtlige rettigheder til sine Services, herunder Web, App, Heedos blog og alt øvrigt materiale på Heedos platforme. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, ophavsrettigheder, ejendomsret og varemærkerettigheder til Heedos Service.
5b Du bevarer rettighederne til materiale, du lægger op på Heedos Services, men giver Heedo en ikke-eksklusiv brugsret til dette materiale, således at Heedo kan levere sine Services til dig.
5c Som bruger får du en ikke-eksklusiv brugsret til Heedos Service, herunder til Web og/eller App. Heedo kan til enhver tid tilbagekalde denne brugsret.
5d Du må som bruger gerne kopiere, distribuere og vise materiale fra Web eller App, forudsat du krediterer Heedo med navn. Dette omfatter ikke kopiering af Web og App.
6. Drift Der kan forekomme fejl, mangler og driftsforstyrrelser på Heedo, men Heedo forsøger at rette disse snarest. Når Heedo opdaterer Heedo.dk og App, kan du opleve, at ikke alle funktioner er tilgængelige. Heedo vil normalt oplyse dig om dette på forhånd. Heedo har ikke noget ansvar overfor dig i tilfælde af fejl, mangler og driftsforstyrrelser.
6a Heedo søger til enhver tid at undgå fejl, mangler og driftsforstyrrelser på Web og App, men dette kan forekomme. Heedo modtager gerne orientering om sådanne forhold og vil til enhver tid søge at afhjælpe sådanne snarest belejligt.
6b Heedo foretager løbende vedligehold og opdateringer af såvel Web som App. I forbindelse med vedligehold kan visse eller alle funktioner blive midlertidigt utilgængelige. I forbindelse med opdateringer kan en eller flere funktioner blive fjernet fra Heedos Service.
6c Heedo vil, i det omfang det er muligt, oplyse om forventede driftsforstyrrelser på forhånd, ligesom brugerne vil blive orienteret om eventuel fjernelse af funktioner, men er ikke forpligtet til dette.
6d Heedo er ingenlunde ansvarlig over for sine brugere i tilfælde af fejl, mangler, driftsforstyrrelser eller fjernelse af funktionalitet.
7. Ophør Du kan altid slette din profil hos Heedo. Heedo kan også altid suspendere eller opsige din brug af Heedos Services og eventuelt slette din brugerprofil, fx hvis du misbruger Heedo. Heedo vil forsøge at kontakte dig i sådant tilfælde. Når din brugerprofil slettes, bliver alle dine data slettet permanent og kan ikke genskabes.
7a Hvis du er uenig i brugerbetingelserne eller af anden årsag ikke længere ønsker at anvende Heedo, kan du til enhver tid slette din profil.
7b Heedo kan til enhver tid og uden varsel suspendere eller opsige din aftale om brug af Heedos Service og eventuelt slette din brugerprofil, f.eks. i tilfælde af uacceptabel brugeradfærd, forsøg på misbrug af andres konti, forsøg på at få adgang til andres data eller anden ulovlig eller uanstændig opførsel. Såfremt Heedo suspenderer eller opsiger din aftale om brug af Heedo, vil Heedo rette henvendelse til dig via App eller den e-mailadresse, som du har angivet ved oprettelse af din profil hos Heedo.
7c Ved sletning af din brugerprofil slettes eller anonymiseres alle de data, der er registreret på din brugerprofil i Heedo permanent og kan ikke genskabes. Du kan ikke rette nogen former for krav mod Heedo, såfremt din konto slettes.
8. Tilbagekaldelse af samtykke Du kan altid tilbagekalde de samtykker, du har givet til Heedo. Tilbagekalder du et samtykke, kan visse af Heedos funktioner muligvis ikke anvendes.
8a Du kan til enhver tid tilbagekalde et eller flere af de samtykker, du har afgivet over for Heedo. Dette kan f.eks. være vedrørende markedsføringsmails, hentning af dine kontooplysninger eller lign. Tilbagekaldelse kan ske på Web eller i App, ligesom du kan tilbagekalde samtykke ved at kontakte support@Heedo.dk.
8b Såfremt du tilbagekalder et eller flere af dine samtykker, vil du stadig have adgang til din brugerprofil på Web og i App, men visse funktioner vil dog eventuelt ikke være anvendelige.
9. Ansvar Heedo er ikke ansvarlig for din brug af Heedos Service. Heedo er ikke ansvarlig, hvis du indgår aftale med tredjemand på baggrund af tilbud, du har modtaget via Heedo. Heedo er ikke ansvarlig, hvis der måtte ske noget helt uforudset.
9a Heedo kan på intet tidspunkt stilles til ansvar for din brug af Web og App, herunder, men ikke begrænset til, handlinger eller undladelser, som foretages på baggrund af oplysninger fra Web eller App. Din brug af Web og App samt brug af den information, du kommer i besiddelse af ved brug af Web og App, er til enhver tid på eget ansvar og for egen risiko.
9b I de tilfælde, hvor Heedo giver mulighed for, at brugerne får særlige tilbud fra tredjemand, kan Heedo ikke gøres ansvarlig for eventuelle aftaler indgået af brugeren med tredjemand. Dette er alene et forhold mellem brugeren og sådan tredjemand.
9c Heedo er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af aftalen, skade eller tab i tilfælde af force majeure, hvortil henregnes bl.a. virus- eller hackerangreb, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt, underleverandørers force majeure samt andre uforudsete omstændigheder, som Heedo ikke rimeligvis kunne forudse eller undgå.
9d Såfremt Heedo uanset ovenstående måtte blive erstatningsansvarlig, kan Heedos samlede erstatningsansvar over for en bruger aldrig overstige et beløb svarende til, hvad brugeren måtte have betalt til Heedo for brugen af Heedos Service inden for de seneste 12 måneder forud for kravets opståen og aldrig mere end DKK 50.000.
10. Persondata politik Overordnet Persondata politik.
10a Generelt Heedo udbyder følgende to tjenester: Heedo app og Heedo web-tjeneste. Heedo henter og gemmer oplysninger om dig for at levere en god app og web-tjeneste til dig. Oplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning.
10b I denne persondatapolitik henviser ”Heedo”, ”vi”, ”os” og ”vores” til PulsStar ApS, beliggende: Dyvigvej 15, Holm, 6430 Nordborg, Danmark. Når du anvender Heedos webtjeneste (herefter benævnt ”Web”) eller Heedos app (herefter benævnt ”App”), (benævnes samlet ”Services”), behandles dine personoplysninger i overensstemmelse med denne politik.
10c Oplysninger, som behandles i Heedos Services, vil blive behandlet efter gældende lovgivning og Datatilsynets til enhver tid gældende retningslinjer.
11. Dataansvarlig Heedo er dataansvarlig for de oplysninger, du giver os tilladelse til at bruge, eller som vi henter og gemmer, når du bruger vores tjenester. Det betyder, at Heedo er ansvarlig for, at vi overholder reglerne i persondataloven, når vi behandler dine data.
11a Heedo er dataansvarlig for personoplysninger, der anvendes i forbindelse med følgende aktiviteter og tjenester på Services: Brugerprofil Forbrugeroverblik Benchmarking og statistik
12. Data behandling Hvilken behandling foretages?
12a Brugerprofil: Når du opretter en profil i Heedos app eller på web-tjenesten, skal du som minimum indtaste din e-mail og et password. Heedo har brug for disse oplysninger om dig for at kunne identificere dig, levere en god app og web-tjeneste, og yde kundeservice til dig.
12ab Data: Når du opretter en profil hos Heedo, skal du indtaste din e-mail og et password. Herudover indsamler Heedo, uafhængig af de tjenester du anvender, ikke andre oplysninger om dig.
12ac Formål: Heedo indhenter ikke personoplysningerne om dig.
12ad Hjemmel: Heedo har hjemmel til at behandle de nævnte personoplysninger, idet behandling af oplysningerne er nødvendige, for at Heedo kan levere sine tjenester til dig. Enkelte oplysninger behandles af Heedo, fordi Heedo har en legitim interesse i sådan behandling.
12b Data: Ved brug af App uploader du lyddata til Heedo
12ba Formål: Så Heedo kan analysere data i Backend system med vores avancerede algoritmer
12bb Hjemmel: Når du bruger Heedo App giver du samtidig samtykke i overensstemmelse med denne persondatapolitik.
13. Samtykke Hvis du ikke afgiver samtykke - kan du stadig bruge Heedo App som gæst.
14. Ændringer Heedo kan altid ændre disse betingelser. Heedo vil i så fald forsøge at kontakte dig. Hvis du ikke accepterer de ændrede betingelser, kan du ikke længere bruge Heedo.
14a Heedo kan til enhver tid og uden varsel ændre disse brugerbetingelser. Den seneste version findes altid på Web og i App. Du orienteres om ændringer af betingelserne via den e-mailadresse, du har oplyst i din brugerprofil hos Heedo eller via push-meddelelse i App. Såfremt du ikke accepterer de ændrede betingelser, kan du ikke længere benytte Web eller App, og Heedo er berettiget til at slette din profil.
15. Disse betingelser er senest opdateret i Oktober 2018 og erstatter alle tidligere gældende betingelser. Betingelserne er gældende, indtil nye betingelser udsendes.

Ikraftrædelse dato. d. 02. Oktober 2018